Leipzigs historia

Leipzig är staden med en rik och betydande historia och kultur. Grundandet av Leipzig ägde rum år 1165 då markgreven Otto den rike av Meissen gav staden stads- och marknadsrättigheter. I samband med grundandet av staden byggde man de stora kyrkobyggnaderna Thomaskirche och St. Nikolaikirche.

Det tidiga Leipzig

Idag är båda kyrkorna ståtliga byggnader som tusentals människor besöker varje år för dess vackra interiör och historia. Från att Leipzig tillhörde markgrevskapet i Meissen blev staden år 1485 en del av kurfurstendömet Sachsen. Trots att det första universitetet i Tyskland, som grundades år 1409, låg i Leipzig blev Dresden i stället huvudstad i området.

Utvecklingen i Leipzig tog fart 1497 eftersom staden låg belägen mellan Öst- och Västeuropas viktigaste tyska handelsplatser, därmed fick Leipzig titeln som en Riksmässtad. Tio år senare blev stadens areal utökad av Kejsar Maxililan och ryktet om deras goda handel och bearbetning av fällar och pälsar blev Leipzig en mässtad av europeisk rang.

Den blomstrande utvecklingen blev dock drastiskt avbruten av det trettioåriga kriget. Befolkningen minskade, och staden blev ockuperad ett flertal gånger av svenska styrkor. Strax utanför Leipzig ägde slaget vid Breitenfeld rum. Det kejserliga övertaget gick förlorat och det var upptakten till den svenska stormaktstiden. Därmed kom man också att anse Gustav II Adolf som en av tidernas främsta fältherrar, och idag finns det krigshistoriskt monument vid platsen för den svenska kungen.

Monument och mer historia i närtid

I samband med slaget vid Leipzig år 1813 skapade man ett annat otroligt berömt krigsmonument. Österrike, Preussen och Ryssland besegrade Frankrike och Napoleon den förste. På platsen idag ser man ett av Europas största monument och ett känt landmärke för Leipzig, Völkerschlachtdenkmal vilket betyder Folkslagsmonumentet.

historia
Det 91 meter höga monumentet är ett av Europas största och ett känt landmärke i Leipzig.

Under 1800-talet gjorde utvecklingen av Leipzig staden till en viktig knutpunkt för järnvägen. 1871 tillhörde Leipzig en av de större städerna i Tyskland, mycket på grund av den industriella utvecklingen vilket också gjorde att befolkningstillväxten ökade drastiskt.

Andra världskriget var en mörk tid för staden Leipzig. Staden blev utsatt för kraftig bombning och den centrala delen av staden blev totalt förstörd. Runt 6 000 människor fick sätta livet till i samband med bombattackerna. I slutet av krigstiden låg staden under amerikansk kontroll för att sedan bli kontrollerad av Sovjet. När Östtyskland grundades 1949 blev Leipzig en av de viktigaste städerna i landet. Här anordnades, bland annat, stora arrangemang av Tysklands socialistiska enhetsparti.

De massiva demonstrationer som ägde rum i Leipzig år 1989 mot regimen i Östtyskland var en av de utlösande faktorer till Berlinmurens fall. Demonstrationerna fick benämningen måndagsdemonstrationerna. De upphörde i samband med det första fria flerpartivalet för parlamentet vilket gav möjlighet för Tysklands återförening.